Vakantie


Het seizoen start op maandag 29 augustus 2016 en eindigt op zondag 2 juli 2017.

 

Vakantie Begindatum  Einddatum 
Herfstvakantie 17-10-2016 (maandag) 23-10-2016 (zondag)
Kerstvakantie 26-12-2016 (maandag) 08-01-2017 (zondag)
Voorjaarsvakantie 27-02-2017 (maandag) 05-03-2017 (zondag)
Meivakantie 24-04-2017 (maandag) 30-04-2017 (zondag)

 

LET OP

Voor de zaterdaglessen geldt dat de zaterdag voorafgaand aan een vakantieweek de lessen wél doorgaan. 

(Voorbeeld: in de Voorjaarsvakantie gaan de lessen wel door op  zaterdag 25-02-2017 en niet op 04-03-2017).

 

EXTRA VRIJE DAGEN (geen les):

2e Paasdag 17-04-2017 (maandag)
Hemelvaart 25-05-2017 (donderdag)
2e pinksterdag 05-06-2017 (maandag)