Leden Gegevens


 


    * De Geboortedatum is van belang i.v.m. Btw-vrijstelling kunstonderwijs:  Onderwijs in muziek, dans, drama, beeldende vorming en circustechnieken aan personen jonger dan 21 jaar is vrijgesteld van btw.