Vakantie


Het seizoen start op maandag 31 augustus 2020 en eindigt op zondag 11 juli 2021.

Vakantie Begindatum  Einddatum 
Herfstvakantie 19-10-2020 (maandag) 25-10-2020 (zondag)
Kerstvakantie 21-12-2020 (maandag) 03-01-2021 (zondag)
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 (maandag) 28-02-2021 (zondag)
Meivakantie  03-05-2021 (maandag) 09-05-2021 (zondag)
Zomervakantie
11-7-2021 (maandag) 29-08-2021(zondag)

LET OP

Voor de zaterdaglessen geldt dat de zaterdag voorafgaand aan een vakantieweek de lessen wél doorgaan. 

(Voorbeeld: in de Voorjaarsvakantie gaan de lessen wel door op  zaterdag 20-02-2021 en niet op 27-02-2021).

EXTRA VRIJE DAGEN (geen les):

2e Paasdag 05-04-2021 (maandag)
Hemelvaart 13-05-2021 (donderdag)
2e pinksterdag 24-05-2021 (maandag)