Vakantie


Het seizoen start op maandag 30 augustus 2021 en eindigt op zondag 11 juli 2022.

Vakantie Begindatum  Einddatum 
Herfstvakantie 18-10-2021 (maandag) 24-10-2021 (zondag)
Kerstvakantie 25-12-2021 (zaterdag) 07-01-2022 (vrijdag)
Voorjaarsvakantie 28-02-2022(maandag) 06-03-2022 (zondag)
Meivakantie  02-05-2022 (maandag) 08-05-2022 (zondag)
Zomervakantie
12-7-2022(maandag) 21-08-2022 (zondag)

LET OP

Voor de zaterdaglessen geldt dat de zaterdag voorafgaand aan een vakantieweek de lessen wél doorgaan. 

(Voorbeeld: in de Voorjaarsvakantie gaan de lessen wel door op  zaterdag 26-02-2022 en niet op 05-03-2022).

EXTRA VRIJE DAGEN (geen les):

2e Paasdag 18-04-2022 (maandag)
Hemelvaart 26-05-2022 (donderdag)
2e pinksterdag 06-06-2022 (maandag)