Vakantie


Het seizoen start op maandag 21 augustus 2017 en eindigt op zondag 8 juli 2018.

Vakantie Begindatum  Einddatum 
Herfstvakantie 21-10-2019 (maandag) 27-10-2018 (zondag)
Kerstvakantie 23-12-2019 (maandag) 05-01-2020 (zondag)
Voorjaarsvakantie 24-02-2020 (maandag) 01-03-2020 (zondag)
Meivakantie  27-04-2019 (maandag) 03-05-2020(zondag)
Zomervakantie
6-7-2020 (maandag) 31-08-2020 (zondag)

LET OP

Voor de zaterdaglessen geldt dat de zaterdag voorafgaand aan een vakantieweek de lessen wél doorgaan. 

(Voorbeeld: in de Voorjaarsvakantie gaan de lessen wel door op  zaterdag 22-02-2020 en niet op 29-02-2020).

EXTRA VRIJE DAGEN (geen les):

2e Paasdag 13-04-2020 (maandag)
Hemelvaart 21-05-2020 (donderdag)
2e pinksterdag 01-06-2020 (maandag)