Vakantie


Het seizoen start op maandag 21 augustus 2017 en eindigt op zondag 8 juli 2018.

Vakantie Begindatum  Einddatum 
Herfstvakantie 20-10-2018 (zaterdag) 26-10-2018 (vrijdag)
Kerstvakantie 24-12-2018 (maandag) 06-01-2019 (zondag)
Voorjaarsvakantie 25-02-2019 (maandag) 03-03-2019 (zondag)
Meivakantie  22-04-2019 (maandag) 05-05-2019(zondag)
Zomervakantie
16-7-2019(maandag) 25-08-2019 (zondag)

LET OP

Voor de zaterdaglessen geldt dat de zaterdag voorafgaand aan een vakantieweek de lessen wél doorgaan. 

(Voorbeeld: in de Voorjaarsvakantie gaan de lessen wel door op  zaterdag 23-02-2019 en niet op 02-03-2019).

Let op: Met uitzondering van de herfstvakantie!!!

EXTRA VRIJE DAGEN (geen les):

2e Paasdag 22-04-2019 (maandag)
Hemelvaart 30-05-2019 (donderdag)
2e pinksterdag 10-06-2019 (maandag)