Privacyverklaring


Privacy Statement My Motion 2

My Motion vindt het belangrijk dat al haar leden met plezier kunnen dansen en dat de aan de dansschool beschikbaar gestelde persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt.

Toelichting

Op 25 mei 2018 gaat de wet Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet regelt wat er allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoonsgegevens ter bescherming van de privacy van haar burgers. My Motion is verplicht om haar leden te informeren hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in ons privacy statement. Bij inschrijving geeft u namelijk toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw kind door onze ledenadministratie. Graag geven wij in dit privacy statement een heldere uiteenzetting hoe wij omgaan met uw gegevens en wat ons protocol is inzake beeldmateriaal.

Persoonsgegevens die wij verwerken
My Motion verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
My Motion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling.

– Verzenden van onze informatie/nieuwsbrief.

– Indeling leeftijd en categorie dansgroepen.

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze  dienstverlening uit te kunnen voeren.

– My Motion verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
My Motion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:
– Gedurende de periode van het lidmaatschap.

– Financiële gegevens 7 jaar ten behoeve van de belastingdienst

Bewaking privacy gebruik van opnamen

-Tijdens de lessen of voorstellingen kunnen foto’s  en film opnames gemaakt en gepubliceerd worden door de balletschool. Foto’s kunnen gebruikt worden voor promotiemateriaal, de website van de balletschool en social media van de balletschool. De foto’s worden niet verstrekt aan derden, behoudens in de gevallen waartoe de wet verplicht.Wij vragen altijd eerst nadrukkelijk toestemming aan de ouders.
Als u toestemming heeft gegeven kunt u altijd van mening veranderen. 

-Door een docent kan gevraagd worden filmopnames en foto’s te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de docent aangewezen personen.

Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij My Motion

Beveiligde site

De  site die u nu bezoekt en gebruikt, is beveiligd (SSL). Personen die toegang hebben tot uw gegevens op de site, zijn gehouden aan de wetten en regels op privacygebied.

 

My Motion 2

Marije Voet

Pelgrimsborch 8

3992BA Houten

info@mymotion.nl