Reglement


-Uitschrijven kan uitsluitend schriftelijk of via de mail.

-Cursusgelden worden niet terug betaald. Lessen kunnen, in overleg, worden ingehaald op een ander tijdstip binnen jouw betaalperiode.

-Deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de cursist(e).
-Dansschool My Motion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cursist(e).
-Bij ziekte van docenten wordt zo mogelijk waargenomen door een andere docent. Eventueel uitgevallen lessen worden op een nader te bepalen tijdstip ingehaald.
-Op erkende feestdagen en tijdens schoolvakanties wordt geen les gegeven.

-Wij behouden ons de rechten voor om te allen tijde, foto – en video opname te maken van bezigheden van My Motion ( in de les,shows, optredens enz.) Wij zijn vrij om deze opnames te publiceren op internet, in onze nieuwsbrief of op enige andere plaats.

-Het is niet toegestaan ongevraagd een introducé mee te nemen in de les, deze moet eerst een proefles aanvragen via de site.